Links

Identifikation af stoffer

ChemFinder http://www.chemfinder.com
SPIN, den fælles nordiske database over registrerede kemiske produkter/stoffer http://195.215.202.234/fmi/xsl/spin/SPIN/maininfo.xsl?-db=SPINstof&-lay=SPINnavn&-view
Det periodiske system http://www.ptable.com/
ChemIDplus http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/
Miljøstyrelsen: Stoflister og databaser http://mst.dk/virksomhed-myndighed/kemikalier/stoflister-og-databaser/
Hazardous Substances Data Bank (HSDB) http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB
eChemPortal - OECD's officielle kemi-portal http://www.echemportal.org/echemportal/substancesearch/page.action?pageID=9
Kemibrug http://www.kemibrug.dk/searchpage/

Kemi information

Styr på stofferne http://www.styrpaastofferne.dk/
Kemikaliedag http://www.kemikaliedag.dk/
Det periodiske system http://www.ptable.com/
Prioriteringsdatabasen i Sverige http://www.kemi.se/templates/PRIOframes____4045.aspx
Ullmann online http://www3.interscience.wiley.com/search/allsearch

Kemikurser

Kemi for ikke kemikere http://www.teknologisk.dk/kurser/k50006
Copenhagen Business Schools korte kemikaliekurser http://www.cphbusiness.dk/korte-kemikaliekurser

Lovgivning

CLP - Classification, Labelling and Packaging http://mst.dk/virksomhed-myndighed/kemikalier/klassificering-maerkning-emballering-og-opbevaring/
RetsInfo http://www.retsinfo.dk

Myndigheder og internationale fora

Miljøstyrelsen http://www.mst.dk
OSPAR http://www.ospar.org/
Arbejdstilsynet http://www.at.dk
Kemikalieinspektionen (Sverige) http://www.kemi.se
EU News, Policy Positions and EU Actors Online http://www.euractiv.com

REACH

Det europæiske kemikalieagentur http://echa.europa.eu/
Miljøstyrelsens REACH Helpdisk http://mst.dk/virksomhed-myndighed/kemikalier/reach/
Dansk Industri - om REACH http://di.dk/virksomhed/miljoe/miljoe/reach/f%C3%A5hj%C3%A6lptilreach/pages/faahjaelptilreach.aspx

Substitution

Substionsdatabasen CATSUB http://www.catsub.dk
Substitution Support Portal http://www.subsport.eu/

Transport af Farligt Gods

Transport af farlig gods – ADR http://brs.dk/forebyggelse/transport/Pages/Transportaffarligtgods.aspx