Nyheder

Ny udgave af Kandidatlisten og listen over harmoniserede klassificeringer

Begge lister er opdateret til de seneste fra 2015.
Åben (12-05-2016)

H- og P-sætninger

Listerne er opdateret, så de nye sætninger fra 24. juli 2015 også er med.
Åben (12-05-2016)

Har du problemer med den nye version?

Hvis du sender en mail med problemet, så husk...
Åben (03-11-2015)

Ny version af KEMIguiden

Vi har netop lanceret den nyeste version her i uge 42 og håber, at alt fungerer tilfredsstillende.
Åben (12-10-2015)

Ny udgave af Kandidatlisten

Så er Kandidatlisten (i KEMIguiden kaldt REACH A) igen opdateret med nye stoffer.
Åben (29-04-2015)

Nye stoffer på Kandidatlisten

Så er Kandidatlisten (i KEMIguiden kaldt REACH A) igen opdateret med nye stoffer.
Åben (07-03-2014)

Få hjælp til de ny mærkning

Brurg Miljøstyrelsens CLP-helpdesk
Åben (05-12-2013)

Internet Explorer 10 giver problemer

Vi arbejder på at rette KEMIguiden, så den vises korrekt i browseren Internet Explorer 10
Åben (19-08-2013)

Nye stoffer på Kandidatlisten

Der er kommet nye stoffer på EU's Kandidatliste. KEMIguiden er derfor også blevet opdateret.
Åben (04-02-2013)

Mærkning af emballager både med CLP og DPD

Emballager med flerer kemikalier indeni kan være mærket på forskellige måder
Åben (05-11-2012)

Online substitutions værktøj

Få adgang til endnu flere lister gennem portalen SUBSPORT
Åben (05-11-2012)

Sikkerhedsvurdering af nanomaterialer - opdateret vejledning

Ny vejledning til registrering af kemiske stoffer på nano-form.
Åben (02-07-2012)

Indberetninger til C&L (industrilisten) kan nu gøres af tredjepart

Producenter eller importører kan nu få en tredjepart til at indberette
Åben (02-07-2012)

Nye stoffer på kandidatlisten

KEMIguiden opdateres med den nye Kandidatliste i starten af august
Åben (02-07-2012)

HUSK: Hvis I modtager eksponeringsscenarier er der bl.a. krav om videreformidling i leverandørkæden

Eksponeringsscenariet kommer sammen med databladet. Husk at tjekke om din anvendelse er med.
Åben (02-07-2012)

Substitution af kemikalier

Ny hjemmeside til substitution af farlige kemikalier
Åben (21-06-2012)

Nye krav til mærkning af farligt gods

Der er nu krav til den fysiske størrelse på UN-nummeret, når man mærker farligt gods til forsendelse
Åben (03-05-2012)

Industrilisten hjælper med klassificeringen

Industrilisten er ikke en ny liste i KEMIguiden, men den viser hvordan andre klassificerer et stof
Åben (03-05-2012)

NY FUNKTION I KEMIGUIDEN

I APB-oversigten kan du få et overblik over dine arbejdspladsbrugsanvisninger
Åben (14-03-2012)

Arbejdstilsynets grænseværdiliste er opdateret

Listen findes i "Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer" BEK nr 1134 af 01/12/201
Åben (01-02-2012)

Ny opdateret REACH liste (kandidatlisten)

Den nyeste opdatering af REACH listen er nu lagt ind i KEMIguiden.
Åben (06-01-2012)

Kampagne: Kandidatlisten - dit ansvar at informere

Miljøstyrelsen har her i december måned sat en kampagne i gang i relation til REACH
Åben (21-12-2011)

Ny KEMIguide ver 4.0 lanceres

Den 12. oktober 2011 lanceres en ny version af KEMIguiden med nyt layout og CLP opdatering.
Åben (11-10-2011)

Anden tilpasning til CLP

Den anden tilpasning til den tekniske udvikling af CLP-forordningen trådte i kraft den 19. april 201
Åben (09-07-2011)

Anmeldelse af SVHC-stoffer i forbrugerartikler

Producenter og importører af forbrugerartikler skal huske at anmelde SVHC-stoffer
Åben (09-07-2011)

Ny vejledning om mærkning og emballering

En ny vejledningen beskriver, hvordan man bedst opfylder mærknings- og emballeringskravene
Åben (09-07-2011)

Særligt problematiske stoffer i artikler

Fremstillere og importører af artikler skal være opmærksomme på den forestående REACH deadline.
Åben (23-03-2011)

REACH Annex XIV - Godkendelsesordningen

Nu er der 6 stoffer som ikke må bruges og markedsføres med mindre man har en specifik tilladelse.
Åben (23-03-2011)

REACH for Små og mellemstore virksomheder

Små- og mellemstore virksomhedre kan få hjælp på kemikalieagenturets hjemmeside
Åben (23-03-2011)

Hjælp til CLP-klassificeringerne

Nye EU-regler betyder, at rene stoffer og kemiske produkter snart skal leve op til nye krav om klass
Åben (25-01-2011)

Lister er opdateret

LOUS, Liste 1 og Den vejledende liste til selvklassificering er opdateret
Åben (25-01-2011)

KEMIguiden skal revideres

I foråret 2011 vil KEMIguiden blive tilpasset de nye CLP regler
Åben (05-01-2011)

Ny opdateret REACH liste

REACH Kandidatlisten listen også kaldet SVHC listen er nu blevet opdateret.
Åben (03-01-2011)

Kemikalieproducenter og importører skal anmelde klassificeringer

De nye CLP regler betyde at der nu skal anmeldes klassificeringer og mærkninger til ECHA
Åben (05-08-2010)

Bilag II til REACH om sikkerhedsdatablade

Der er nu kommet nye retningslinier for hvordan sikkerhedsdatablade skal udformes
Åben (05-08-2010)

Ny version af KEMIguiden

KEMIguiden er nu udkommet i en version 3.5 med blandt andet mulighed for at lave fælles APB'er
Åben (22-04-2010)

REACH og forbrugerprodukter

REACH-lovgivningen forpligter producenter og forhandlere til at give oplysninger til forbrugere
Åben (20-04-2010)

CLP og arbejdspladsbrugsanvisninger

De nye CLP regler og de nye sikkerhedsdatablade ændrer arbejdspladsbrugsanvisningerne
Åben (20-04-2010)

CLP/GHS

Nye klassificerings- og mærkningsprincipper skal implementeres
Åben (17-03-2010)

Godkendelsesordningen

Procedure for hvordan man udvælger de stoffer der kræver særlig godkendelse.
Åben (20-12-2009)

REACH og artikler

Anmeldelse af artikler som indeholder stoffer på kandidatlisten
Åben (20-12-2009)

Begrænsningsdirektivet 76/769/EØF ophæves

REACH forordningen overtager nu den regulering der var i Begrænsningsdirektivet
Åben (20-12-2009)

REACH - Præregistrering

Tiden er inde til at begynde forberedelserne til præregistrering under REACH.
Åben (20-05-2008)

Ansvarlige myndigheder i Danmark


Åben (17-10-2007)

Det Europæiske Kemikalieagentur


Åben (17-10-2007)

Opdatering af OSPAR listen


Åben (01-06-2007)

30. tilpasning til stofdirektivet 67/548/EØF


Åben (19-04-2007)

REACH træder i kraft til juni 2007


Åben (19-04-2007)

REACH – seneste udkast nu i EU’s Ministerråd


Åben (02-11-2006)

28. tilpasning til begrænsningsdirektivet 2005/59/EF


Åben (02-11-2006)

29. tilpasning til begrænsningsdirektivet 2005/90/EF


Åben (02-11-2006)

Vedtagelsen af REACH er trådt et skridt nærmere


Åben (13-09-2006)

ÆNDRING TIL PRÆPARATDIREKTIVET


Åben (16-03-2006)

Scoretool


Åben (04-04-2005)

Effektlisten og OSPAR-listen


Åben (14-02-2005)

Indtastning af CAS nr.


Åben (17-12-2004)

Effektlisten


Åben (17-12-2004)

Den ny liste over uønskede stoffer


Åben (01-09-2004)

VOV II


Åben (24-02-2004)

CATSUB


Åben (22-05-2003)

Kemikaliestyring


Åben (23-03-2001)

Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 923/2005 – Listen over farlige stoffer


Åben ()

KEMIguiden

Har du problemer med den nye version?

Dato: 03-11-2015

Hvis du sender en mail med dit problem, så husk at oplyse hvilken browser og hvilken version, du arbejder i - det gør fejlretning meget lettere.